Град Трън ще има улици с имена “Промишлена” и “Заводска”, но след решение на трънските общински съветници

Общински съвет-Трън ще разглежда докладна, свързана с наименуването на две улици, които до този момент нямат имена, предаде репортер на Zapadno.com.

На сесия, насрочена за следващата седмица, общинските съветници на Трън трябва да вземат съгласие за наименуването на улици в град Трън. С решение на Общинския съвет от 2014 година е бил одобрен подробен
устройствен план в землището на град Трън с образувани шест нови урегулирани имоти, попадащи в два квартала. Устройствената зона на новоурегулираните поземлени имоти от двата квартала е „Предимно производствена“, пише кметът на община Трън Цветислава Цветкова в докладната до общинските съветници.

Целта на наименуването на улиците е възможност гражданите да извършват б ъдещи регистрации, сделки,
промяна в Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Трън и други действия. Предложението на кмета на улиците да носят имената “Заводска” и “Промишлена”.

Виж също...

Loading...