Преките чуждестранни инвестиции в област Перник са нараснали с над 25 % през 2022 година в сравнение с 2021-а

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31 декември 2022 година възлизат на 280,9 милиона евро по текущи цени, което е с 25,5 % повече в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1 % и съответно 1,6 % от преките чуждестранни инвестиции в рамките на Югозападен район, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2022 година най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 215,2 милиона евро, или с 27,7 % повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените преки чуждестранни инвестиции е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 57,5 милиона евро, което е с 8,9 % повече в сравнение с 2021 година.

Виж също...

Loading...