Незаконна сеч в трънското село Неделково без разрешителни е била разкрита от общински горски служители на Трън

Освен със стопански функции, в обхвата на отговорност на общинско предприятие „Трънска гора” са и дейностите по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на Закона, които са предоставени на целия лесовъдски персонал на структурата, които изпълняват всички действия, делегирани им в Закона за горите и вписани в съответните им длъжности характеристики. Това става ясно от отчета на общинското предприятие за 2023 година, който ще бъде разглеждан на заседание на Общински съвет-Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

С опазването на горските територии в предприятието са заети общо 7 броя лица. През 2023 година са извършени общо около 36 броя проверки, като 35 броя са в обекти за добив на дървесина, за които са изготвени констативни протоколи от служителите по опазване на горските територии и в една от тях са констатирали нарушение по член 266, алинея 1 от Закона за горите и е съставен акт за установяване на административно нарушение, съответно е издадено и наказателно постановление.

През 2023 година бе разкрито нарушение в землището на село Неделково в поземлен имот. Нарушението е било сеч на немаркирани с контролна горска марка дървесни стъбла от бял бор в горските територии и общинска горска марка в поземления имот. Констатирано е още, че нарушението е извършено без редовно издадени позволителни за сеч за горски територии и без редовно издадено разрешително за сеч за поземлен имот. Нарушението е констатирано при извършване на оглед на насажденията за предстоящото им включване в годишен план за добив. След направена проверка в информационната система на Изпълнителна агенция по горите на извършваните дърводобивни дейности в района се констатира, че добив на дървесина в близост до засегнатите територии не е извършван през последните 5 години от общинско предприятие „Трънска гора“ и “Държавно горско стопанство-Трън”. Насажденията се намират на границата с “Държавно горско стопанство-Брезник”, на чиято територия е извършвана дърводобивна дейност през последните години. За нарушението е изготвен подробен констативен протокол с изброените бройки отрязани неправомерно дървесни стъбла, изчислена приблизителната кубатура на дървесината в изрязаните площи и е изпратена преписка до Районна прокуратура-Перник. Досъдебното производство бе прекратено с
постановление от 30 октомври 2023 година, става ясно от отчета на “Трънска гора”.

Виж също...

Loading...