Километър и 200 метра улици в Брезнишко се предвижда да бъдат подобрени като мярка за пътна безопасност през 2024 година

Годишната областна план-програма по безопасност на движението по пътищата в област Перник за 2024 година е била приета на неприсъствено заседание. Заседанието се е провело на 31 януари тази година, предаде репортер на Zapadno.com.

На 25 януари с писмо е била инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от членовете на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Перник, като са им били изпратени материали. Сред членовете е бил представител на Община Брезник.

На неприсъственото заседание е взето решение да се приеме областната план-програма по безопасност на движението по пътищата за 2024 година. В нея са записани мерки по безопасност на движението по пътищата на ниво републиканска пътна мрежа и на общинско такова.

Планираните дейности по настилки по платно за движение в община Брезник ще обхванат общо 1 километър и 200 метра улици. На 200 метра от уличната мрежа ще бъде извършена реконструкция пътни платна, тротоари и бордюри. Прогнозната стойност е 150 000 лева с включен ДДС. На останалият 1 километър от уличната общинска мрежа ще се извърши изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка. Прогнозната стойност за изкърпването е 200 000 лева с включен ДДС.

Община Брезник заедно с общинската администрация на Перник са партньори по проект за модернизация на обществения транспорт. Проектът е с прогнозна стойност 8 043 927 лева.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...