Инвестиции в Брезник наредиха общината сред лидерите по най-голям ръст на месечната заплата в България

Брезник е сред общините в България, които бележат най-висок ръст на средната заплата на наетите лица за 4-годишен период. Това става ясно от инициативата на Института за пазарна икономика за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – „265 истории за икономика”, видя Zapadno.com.

Усилието на Института за пазарна икономика е подкрепено от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните интерактивни карти на „265 истории за икономика“ превърнаха инициативата в единствения редовен и актуален източник на данни, анализи и коментари за общинското развитие, базирано на данни от официални източници.

Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната. Картата на заплатите дава различен поглед към икономиката на страната, като разкрива успешни примери за развитие както в големите икономически центрове, така и в по-малки индустриални общини. Института за пазарна икономика отново публикува и по-дълъг ред данни (за периода 2018 – 2022 година), което дава възможност за проследяване на динамиката през последните пет години

В периода 2018 – 2022 година средната брутна месечна заплата на наетите лица в община Брезник бележи ръст от 108 %. За сравнение в Столична община този ръст за същия период е 56,1 %. В община Трън за 4-годишния период ръстът на средната заплата е 56,5 %, сочат данните от анализа на Института за пазарна икономика.

Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 година е в община Челопеч (3 398 лева). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 949 лева), а на трето място е изненадата тази година – община Кнежа (2 813 лева).

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018 – 2022 година (виж карта на динамиката). Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40 % и 70 % за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50 % в периода 2018 – 2022 година. Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията, констатират още от Института за пазарна икономика.

Виж също...

Loading...