Община Трън очаква да изкара 230 000 лева от продажби и наеми на общински имоти през 2024 година

Общо 16 общински имота в Трънско са предвидени за продажба през 2024 година. Те са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост за 2024 година на Община Трън. Програмата беше разгледана от трънските общински съветници на заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Голяма част от общинските имоти, предвидени за продажба през настоящата година, са незастроени имоти. Три от имотите са в село Лева река, още три са в Ездимирци и още толкова има в землището на село Лешниковци.

Други 60 имота, собственост на Община Трън, са предвидени за отдаване под наем. Голяма част от тях са земеделски имоти и се намират в села в общината. Четири от общинските имоти за отдаване под наем се намират в града, като няколко са терени и един е част от сграда. Магазините в селата Забел и Врабча също са заложени да се отдават под наем.

Очаквани приходи за 2024 година от сделки с общинско имущество са 230 000 лева, като в това число влизат 80 000 лева от продажби и 150 000 лева от наеми. За обезщетение и учредяване на ограничени вещни права по обекти от първостепенно значение са записани 3 000 лева, които са свързани с реконструкция на довеждащия водопровод за град Трън от преходен резервоар до напорен резервоар.

Виж също...

Loading...