По 17 лева на декар за ниви в Трънско е средното рентно плащане за миналата година, а за трайни насаждения – 24 лева

В края на месец януари Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в региона. Определението е въз основа на данните, които са били предоставени от Общинските служби по земеделие в област Перник и касае всички вписани в Службата по вписванията и регистрираните в регистъра на ползването договори по землища, видя Zapadno.com.

Размерът е определен по общини и начин на трайно ползване, както и по методика от земеделското министерство. Средната стойност на рентните вноски за ползване на ниви в община Трън за миналата година е 17 лева за декар. Средното рентно плащане за ползване на ниви за миналата година е най-високо в землището на село Милославци – 21 лева за декар и най-ниско за селата Докьовци и Лева река, където средната стойност е по 5 лева за декар.

За ливадите в пограничната община рентните вноски са средно 17 лева на декар. Средно 18 лева на декар пък е средното рентно плащане за пасища и мери. За трайните насаждения в община Трън средното рентно плащане е 24 лева на декар.

Виж също...

Loading...