Общинското ръководство на Брезник е заложило близо 1 милион и половина за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа през 2024 година

Местните законотворци в Брезник приеха, след дискусия, на провелото се в края на миналата седмица редовно заседание на Общинския съвет бюджета на Общината за 2024 година. Макрорамката на тазгодишния бюджет е 14 869 357 лева. От тях държавна отговорност са 7 970 022 лева, а общинска отговорност – 6 899 335 лева. Към това трябва да се прибави и преходен остатък от 2023 година в размер на 1 210 637 лева, пише вестник “Съперник”.

Заложените в бюджета приходи с местен характер са на стойност 1 294 793 лева. Очакваните данъчните приходи са 360 000 лева, а не данъчни приходи – 934 793 лева. В бюджета за 2024 година заложени постъпления от общински такси за 493 690 лева. Pазходите за делегирани държавни дейности за 2024 година възлизат на 7 970 022 лева, а за местни дейности – 6 899 335 лева.

В разходната част на бюджета най-голямото перо са капиталови разходи, които са на стойност 4 058 721 лева. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са осигурени 1 703 082 лева, от които за държавни дейности са 1 343 082 лева, а за общински – 360 000 лева. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 4 100 960 лева. От тях 599 803 са държавни дейности и 3 501 157 лева за местни дейности.

В бюджета за тази година общинското ръководство е заложило над 1 милион лева за водоснабдяване и канализация. Над 1 милион лева са предвидени и за чистотата в общината. Близо милион и половина са заложени за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, от които 599 803 лева са държавни дейности и 895 95 лева са местни дейности.

Виж също...

Loading...