В културния календар на Трън за 2024 година добавиха „Ден на ромите“ и „Фестивал на сръчните ръце“

С 11 гласа “за” Общински съвет-Трън е приел културния календар на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” за 2024 година. Това става ясно от протокол на провело се на 7 февруари заседание на трънските общински съветници, видя Zapadno.com.

Съгласно член 26a, алинея 1 от Закона за народните читалища, председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. С писмо читалището в град Трън е внесло в Община Трън културен календар за дейността си през 2024 година, пише в докладната до общинските съветници.

В културния календар присъстват различни празници и значими събития, като например зимния маскараден празник, традиционно зарязване на лозя, факелното шествие за годишнината от гибелта на Васил Левски и други.

Преди гласуване на точката в дневния ред от Комисията по култура и образование към Общински съвет-Трън е предложено в културния календар да се добавят „Ден на ромите“ и „Фестивал на сръчните ръце“.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...