Места за настаняване в област Перник с 10 или повече легла са изкарали 190 хиляди лева от нощувки в края на миналата година

През декември 2023 година в страната са функционирали 2 229 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 63,6 хиляди стаи и 132 хиляди легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 0,2 %, а броят на леглата в тях – с 3 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През отчетения месец на миналата година в област Перник са функционирали 10 места за настаняване с 441 легла в тях. Броят на легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) е бил 13 671. Реализираните нощувки са били 3 060 броя, от които 548 са от чуждестранни туристи. Пренощувалите лица за месец октомври в местата за настаняване са били 1 714, от които 235 са чужди граждани. Приходите от нощувките възлизат на 190 хиляди лева.

Виж също...

Loading...