Средното рентно плащане за ниви в Брезнишко за 2023 година е 19 лева на декар, а за трайни насаждения е 16 лева

Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в региона. Определението е въз основа на данните, които са били предоставени от Общинските служби по земеделие в област Перник и касае всички вписани в Службата по вписванията и регистрираните в регистъра на ползването договори по землища, видя Zapadno.com.

На 30 януари тази година Комисия към Областна дирекция “Земеделие”-Перник е определила размера на средното годишно рентно плащане в левове за декар за землищата в региона. Размерът е определен по общини и начин на трайно ползване, както и по методика от земеделското министерство.

Средната стойност на рентните вноски за ползване на ниви в община Брезник за 2023 година е 19 лева за декар. Средното рентно плащане за ползване на ниви за миналата година е най-високо в землището на село Сопица – 30 лева за декар и най-ниско за село Озърновци, където средната стойност е 9 лева за декар.

Средното рентно плащане за 2023 година за ливадите в Брезнишко е 13 лева за декар, за пасища е 10 лева за декар и 16 лева за декар за трайни насаждения.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...