Нито едно работно място в Трън не е обявено в последния месец на 2023 година, когато безработните са наброявали 250 човека

Към 31 декември 2023 година равнището на безработица в община Трън е било 19,86 % или 250 регистрирани безработни лица. В края на последния месец на годината равнището на безработица в област Перник е 4,04 % или 2 038 безработни лица, съобщават от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Професионалната структура на безработните лица в Трънско за месец декември миналата година показва, че 143-ма от тях са без специалност, 100 са работници и 7 са специалисти. С основно или по-ниско образование са 128 лица, следвани от тези със средно образование (119 лица) и трима висшисти. 118 от хората без работа в пограничната община са продължително безработни, 135 са жените и 45 са лицата до 29-годишна възраст.

В последния месец на 2023 година в Трън няма заявени свободни работни места. През отчетения месец 5 безработни лица са постъпили на работа на първичния пазар на труда.

Снимки: “Бюро по труда” – Перник – архив

Виж също...

Loading...