Членският внос на ловците в Трънско за 2025 година ще се утвърждава на събрание на ловно-рибарско сдружение “Руй”

Общо събрание на пълномощниците ще проведе ловно-рибарско сдружение “Руй” в град Трън, научи Zapadno.com.

Събранието ще се проведе на 26 април от 10 часа в народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”. В дневния ред са включени отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2023 година, отчет на контролната комисия за миналата година, приемане на програма на организацията за 2024 година, утвърждаване сумата за членски внос за 2025 година и други точки.

При липса на кворум на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...