Проверяващи влязоха в землището на село Режанци, където установиха неправомерно ползване на над 2 декара от имот

През 2023 година в имотите от държавния поземлен фонд в област Перник са извършени проверки от комисии, назначени със заповед на директора на Областна дирекция “Земеделие”-Перник, предаде репортер на Zapadno.com.

Проверките се извършват два пъти годишно през месеците май и ноември. Предмет на проверките са имотите от държавния поземлен фонд, включително и тези по параграф 12а от преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящи се на територията на област Перник. Проверките са извършени до 31 май 2023 година и до 30 ноември 2023 година. Проверени са 68 броя имоти от държавния поземлен фонд с площ 2 297,405 декара и 109 броя имоти по параграф 12а от преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с площ от 487,602 декара, става ясно от годишен анализ на Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

При проверката през месец ноември миналата година е установено неправомерно ползване на 2,400 декара част от имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на брезнишкото село Режанци, целият с площ от 4,251 декара, представляващ имот по параграф 12 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На основание член 34, алинея 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е издадена заповед, като дължимата сума, трикратния размер на средното рентно плащане за землището, а именно 144 лева е внесена в приход на Областна дирекция “Земеделие“-Перник на 30 ноември 2023 година.

Контролна административна проверка е извършена и на имоти в землищата на брезнишките села Бабица, Бегуновци и град Брезник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...