Гореща тема в Брезник: Местни избраници препотвърдиха, че удължават концесията на язовир “Слаковци”, въпреки възражението от областния управител

На провелото се по-рано днес редовно заседание на Общински съвет-Брезник беше обсъдено върнато от областния управител на област Перник решение, свързано с удължаване концесията на язовир “Слаковци”, предаде репортер на Zapadno.com.

Решението за удължаване на концесията на язовира с още 80 месеца беше взето от Общински съвет-Брезник на 26 януари тази година. Малко повече от 2 седмици след взимането на решението областният управител на област Перник върна документа за ново преразглеждане. Прочетете още по темата в публикациите: Концесията на язовир “Слаковци” предизвика разгорещени дебати на заседание на Общински съвет-Брезник и Прецедент в политиката на Брезник: За първи път от години областната управа връща решение на Общинския съвет.

На днешното заседание общинският съветник Росен Огнянов каза, че по време на заседанието на постоянните комисии към Общинския съвет, съветниците са били запознати с мотивите за връщане на решението. “Отношение по време на комисиите взех аз, като вносител на докладната. Като съм казал на колегите, че при изготвянето на тази докладна, съм ползвал юридическата компетенция на юриста на Община Брезник. Казал съм, че мотивите, с които ни връщат докладната, а именно липсата на план за действие на общинските концесии, по-скоро не касае действащи, ами бъдещи концесии. И освен всичко друго не мисля, че ние, като Общински съвет, сме тия, които трябва да го имаме този документ и да го предложим, или да го предложим за гласуване. Също така съм изразил мнение, че областният управител, както е възможно ние да грешиме, е възможно и областният управител да греши. Така че лично аз съм призовал колегите да си препотвърдим взетото решение”, каза Росен Огнянов.

Изказване на заседанието на комисиите е имало и от председателя на Общинския съвет Иван Тинков, който е разяснил, че докладната е била изпратена до кмета на община Брезник и до прокуратурата. “Подобни протести от тях нямаме”, докладва общинският съветник Росен Огнянов. С 12 гласа “за” е прието докладната да бъде разгледана на редовното заседание на Общинския съвет.

При същинското разглеждане на докладната съветникът Росен Огнянов отново взе отношение. Той отбеляза, че общинските съветници не са назначени нито от областния управител, нито от кмета на община Брезник или, който и да било управник. А още по-малко съветниците са работници на сегашния концесионер на язовира, коментира Огнянов. Той изрази мнение, че ако бъде отхвърлено гласуваното на 26 януари решение, би се създала “по-голяма суматоха на обекта и нарушило нормалното функциониране на 23-годишен бизнес”. “Затова и моят призив към колегите е да си прегласуваме решението. Пък, ако сбъркаме, има Административен съд. Там ще го решат”, каза Росен Огнянов. Той предложи концесията на язовира да бъде увеличена с 20 %, но и да остане индексацията с индекса на годишната инфлация.

Думата по темата взе общинският съветник Ваньо Добринов, който изрази мнение, че не е против да се продължи концесията на язовир “Слаковци” на настоящата фирма-концесионер. Въпреки това той отбеляза фактите, свързани с връщането на докладната от областния управител и добави, че удължаването трябва да се случи с инициативата на Община Брезник. Съветникът каза, че групата съветници от БСП ще гласува против прегласуването на решението.

Общинският съветник Венета Петрова също се изказа. В нейното изказване тя припомни как на предишното заседание е казала, че взимането на решението ще е незаконосъобразно. “Нека да помислим реално, правилно, не подведени от емоциите. А да се спази законът, като тълкуваме правилно законовите уредби, които касаят конкретния случай”, каза Венета Петрова и допълни с други факти. В крайна сметка предложението и беше да бъде отмненено решението от 26 януари като незаконосъобразно, нецелесъобразно и необосновано.

Дебатите по темата продължиха с изказвания от общинските съветници Росен Огнянов, Лина Симеонова и от заместник-кмета на община Брезник Иван Бъчваров. След дълго дебатиране председателят на Общинския съвет предложи да бъде гласувано прекратяване на дебатите, което впоследствие беше и прието. Подложени на гласуване бяха предложенията на Ваньо Добринов и Венета Петрова, като същите не бяха приети. Предложено беше да се гласува предложението на Росен Огнянов за препотвърждаване решението от 26 януари тази година с допълнителна точка към него, касаеща увеличаване на концесията с 20 %. Това предложение беше прието със 7 гласа “за” и 6 гласа “против”.

Снимка: Стойко Якимов – архив

Виж също...

Loading...