Разселват над 600 яребици в Трънско, които ще се доставят на ловно-рибарско сдружение “Руй” от фирма „Сокол-БЛРС“

По традиция пролетното разселване на пернат дивеч се извършва на територията на цялата страна. В зависимост от атмосферните условия започва през втората половина на февруари и продължава до края на март. Периодът е избран неслучайно, тъй като се разселват 270-дневни птици, които в този момент са изключително активни и започват да си нанасят щети, съобщи Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

Пролетното разселване е много важно, тъй като птиците са с репродуктивни способности и снасят яйцата си направо в характерните за всеки вид местообитания в природата. Птиците от тази възрастова група са най-скъпи, но за сметка на това резултатите от разселването са много добри.

През 2024 година от производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС“ за разселване на сдруженията в страната ще бъдат доставени 2 030 фазана, 6 209 яребици и 520 кеклика. Фазани ще разселват 8 сдружения, яребици – 13, а кеклици 4 ловно-рибарски сдружения. Ловно-рибарско сдружение “Руй” в Трън ще разсели 670 броя яребици.

Виж също...

Loading...