Ремонтът на градския стадион в Брезник се задвижва, брезнишките общински съветници взеха решение за проекта

Проектът за ремонт на лекоатлетическата писта и пясъчници към нея на стадиона в спортен комплекс “Чорни” в град Брезник е класиран по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. Това става ясно от докладна на кмета на община Брезник Васил Узунов до Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

В докладната кметът разяснява, че в общинската администрация е получено писмо за класираното проектно предложение с наименование “Реконструкция и обновяване на лекоатлетическа писта с прилежащи сектори и ограда между писта и трибуни в Спортен комплекс гр.Брезник, община Брезник”. С цел подписване на договор за предоставяне на финансово подпомагане по програмата се изисква предоставянето на документи, които да удостоверяват, че средствата за самоучастие са осигурени. Трябва да се предостави гаранция за цялостно изпълнение на договора, обезпечаваща пълния размер на осигуреното и предоставено от Министерство на младежта и спорта финансово подпомагане, както и съгласие с изпълнението на дейностите.

На последното си редовно заседание Общински съвет-Брезник взе с 13 гласа “за” решение, с което дава съгласието си за осигуряване на средства за самоучастие в размер на 382 297 лева и 54 стотинки с ДДС. Тези средства представляват 50 % самоучастие от общата стойност на проекта.

В края на миналата година Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 година за реализиране на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. Класирани и одобрени за финансово подпомагане са 20 проектни предложения, като общият финансов ресурс, необходим за финансовото им подпомагане от Министерството на младежта и спорта е в размер на 9 947 843 лева.

През месец октомври 2023 година Общински съвет-Брезник бе взел решение, с което се одобрява добавянето на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2023 година. Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” са добавени 35 400 лева. Средствата са за изготвянето на проект за ремонт на лекоатлетическата писта и пясъчници към нея на градския стадион в Брезник. Добавянето на обекта не засяга други обекти в поименния списък, а парите са от концесионната такса на минното дружество в Брезник, поясниха тогава за Zapadno.com от общинската администрация.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...