До 2 123 лева се е повишила средната работна заплата в България в края на 2023 година, увеличението на годишна база е 13 %

Средната работна заплата в България е достигнала 2 123 лева през четвъртото тримесечие на 2023 година. Увеличението на годишна база е с 13 %. Това показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище за периода.

Средната заплата е най-висока в София – 2 900 лева, което е с 36,6 % повече спрямо средното възнаграждение за страната. Най-голям ръст на годишна база се отчита в областите Враца (11,4 %) и Търговище (9,9 %), най-малък във Видин – 2 %. Според статистиката общият доход на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 година е 5 684 лева и 25 стотинки. Спрямо четвърто тримесечие на 2022 година той е нараснал с 14,5 %.

През периода октомври – декември 2023 година в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високи средни работни заплати се отчитат в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Добивна промишленост“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – архив

Виж също...

Loading...