Община Брезник не е била длъжник на никого през 2023 година и това ще стане ясно на министъра на финансите и Сметната палата

Общински съвет-Брезник прие годишен отчет за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет за 2023 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Преди приемане на решението на заседанието беше докладвано, че Община Брезник няма дългове за миналата година. Решението беше прието с 10 гласа “за” на провелото се на 26 февруари заседание на общинските съветници. Останалите трима съветници в Общинския съвет не гласуваха по точката, тъй като напуснаха залата преди края на сесията.

В 30-дневен срок кметът на община Брезник трябва да изпрати писмо до министъра на финансите с копие до Сметната палата, с което да се декларира, че общинската администрация няма поет дълг и не е обслужвала такъв през миналата година.

Според закона кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Виж също...

Loading...