Ловните организации в Брезнишко и Трънско получиха 845 яребици, които ловците трябва да разселят в природата

На 5 март в ловностопанските райони на 9 сдружения се извърши пролетно разселване на 2 550 броя 270-дневни фермерно отгледани дивечови птици (фазани и яребици), съобщи Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

Със специализирания транспорт на фирма „Сокол-БЛРС“ ловно-рибарско сдружение “Руй” в Трън получи 670 броя яребици. За първи път в Трънско ще се проведе мащабно разселване на пернат дивеч. В ловно-рибарско дружество “Сокол” в Брезник са доставени 175 броя яребици.

Пролетното разселване е много важно, тъй като птиците са с репродуктивни способности и снасят яйцата си направо в характерните за всеки вид местообитания в природата. Птиците от тази възрастова група са най-скъпи, но за сметка на това резултатите от разселването са много добри, отбелязват от Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

Снимка: Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”

Виж също...

Loading...