След 22 часа непълнолетните с придружител ще могат да посещават обществени обекти само с декларация

Правителството одобри промени в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. С измененията се регламентира ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22:00 часа, от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места. Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец, съобщиха от правителствената информационна служба.

С промените в наредбата се предвижда изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи. Предвижда се, че не следва в обектите да се допускат лица, придружаващи деца след 22:00 часа, без представянето на декларация.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...