Продажба на бившето училище в село Кошарево е включена от Община Брезник в програмата за общинска собственост за 2024 година

45 000 лева са очакваните наеми на имущество в годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година. Документът е отворен и може да бъде актуализиран през годината, съобщават от общинската администрация.

Прогнозните приходи от наеми на земеделска земя са 400 000 лева, а от концесии – 2 500 лева. От продажби на земя Общината планира да изкара 50 000 лева. Очакваните разходи са 15 000 лева, които ще отиват за оценки на имоти, обяви и други.

15 са имотите за продажби по Закона за общинската собственост. Те се намират в град Брезник и селата Гигинци, Режанци, Арзан, Горна Секирна, Долна Секирна, Кошарево, Сопица, Ярославци и Слаковци. В село Кошарево може да бъде продаден урегулиран поземлен имот с площ 2 238 квадратни метра, в който се намира сградата на бившето училище, която е със застроена площ 320 квадратни метра. В имота се намира сграда на бивша работилница, със застроена площ 80 квадратни метра и тоалетна с площ 19 квадратни метра. В списъка фигурира бившето училището в село Арзан, което е разрушено и терен, отреден за учебно заведение в село Долна Секирна. Продажбата на тези и останалите обекти ще се реализира при явяване на купувачи и взимане на решение от Общинския съвет.

Включени в програмата са още 12 имота с отстъпено право на строеж и придобиване на имоти за разширяване на гробищните паркове в селата Режанци и Кошарево. Два са язовирите, отдадени на концесии. Това са язовир “Слаковци” и язовир “Красава” в махала “Банкова” в Красава.

За отдаване под наем са записани 71 имота в град Брезник, 8 имота в село Ноевци, 3 в село Слаковци, 4 в село Бегуновци, един в Режанци, 3 в село Конска, един в Арзан, 2 в село Красава, 8 в Кошарево, 2 в Банище, един в Станьовци, 2 в Душинци, 3 в Долна Секирна, 2 в Горна Секирна и по един в селата Билинци и Долни Романци. Повече от обектите са отдадени под наем. При явяване на кандидат се обявява търг. Със старите наематели, след като изтече срокът на договора, също се провежда търг, като договорите се сключват непосредствено след срока на изтичане на стария договор. При възникване на нов обект за отдаване под наем, след съгласие от Общинския съвет, списъка на обектите се допълва в програмата, посочват от Общината.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...