За доставка на хляб и основни хранителни продукти в Брезнишко и Трънско са одобрени близо 30 хиляди лева аванс от държавния бюджет

Общо 29 121 лева допълнителни трансфери по бюджетите на Общините Брезник и Трън за авансово предоставяне на средства от централния бюджет за 2024 година, предаде репортер на Zapadno.com.

В края на месец януари тази година правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от Общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2024 година в планински и малки селища с население до 500 жители. Съгласно решението финансирането на дейностите по доставката се извършва на два етапа – авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер и окончателно – в срок до 18 декември 2024 година, на базата на действително извършените разходи.

Със заповед на министъра на финансите от 20 февруари се извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на Общините с централния бюджет за 2024 година, която е свързана с авансово предоставяне на средства за доставка на хляб и основни хранителни продукти за настоящата година. По бюджета на Община Брезник се предоставят 6 225 лева, а авансът, който общинската администрация в Трън получава е 22 896 лева.

От Министерство на финансите отбелязват, че неусвоените към 31 декември 2023 година трансфери за други целеви разходи , предоставени по бюджетите на Общините за миналата година за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в определен срок.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...