Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие трябва да заработи до месец август

Държавата започва работа по изграждането на Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие. Тя се създава в съответствие с едно от измененията на Закона за защита от домашното насилие от 2023 година и трябва да заработи до август 2024 година, съобщиха от правителствената информационна служба. 

Националната система ще съдържа данни за актовете на домашно насилие, пострадалите лица, извършителите и взаимоотношенията между тях, вида насилие (физическо, психическо, сексуално, икономическо, ограничаване на права и други), продължителността на насилието, причинените вреди на пострадалото лице, историята на насилието. В този регистър ще се включват също подадените молби за издаване на заповед за защита, заповед за незабавна защита или искания на прокурора, наложените мерки по Закона за защита от домашното насилие и други нормативни актове с отношение към проблематиката. В системата ще има данни и за юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие и за ползваните услуги по реда на Закона за защита от домашното насилие.

Към момента част от изискваната по закон информация се съхранява в Единната информационна система за противодействие на престъпността, друга ще се набира чрез информационна система в МВР, която в момента се разработва, а информацията относно децата, пострадали от домашно насилие, се очаква да бъде предоставяна от трета система.

Сложната ИТ архитектура и нива на достъп, високата чувствителност на данните и кратките срокове за разработване на системата са само част от предизвикателствата, които трябва бързо да бъдат преодолени, за да може районните съдилища и всички професионалисти, които работят с извършителите и с пострадалите от домашно насилие да обединят усилията си. Това стана ясно на среща в Министерския съвет. В нея се включиха вицепремиерът Мария Габриел, която е и председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, представители на министерствата на електронното управление, на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика,  главният секретар на Министерския съвет, както и представители на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

На срещата бяха обсъдени информацията, подлежаща на вписване в Националната информационна система, редът за събирането и предоставянето на данни от различните ведомства, организацията и функционирането на системата, нивото на достъп, възможностите за обмен на информация със съществуващи и планирани системи в администрацията и в съдебната власт.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...