Само едно малолетно лице в Брезник е извършило противообществена проява миналата година и е било докладвано в “Социално подпомагане”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник е посетила 20 семейства с деца, подлежащи на образование през 2023 година. Това става ясно от годишния доклад на комисията, който Общински съвет-Брезник прие в края на месец февруари тази година.

През отчетната 2023 година са образувани 3 възпитателни дела, по които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не е имала никакви проблеми с образуването и разглеждането им. През месец декември 2022 година са образувани и 3 възпитателни дела, които са били разгледани през месец януари 2023 година, отчитат още от комисията.

Миналата година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник е консултирала индивидуално 14 лица, от които 8 малолетни и 6 непълнолетни.

От доклада става ясно още, че едно малолетно лице, извършило противообществена проява, е било насочено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към отдел “Закрила на детето” в дирекция “Социално подпомагане” за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Обществените възпитатели към комисията в Брезник са петима и през 2023 година за тях са изразходвани 21 581 лева. През настоящата 2024 година броят на обществените възпитатели продължава да е същият, като такъв се планува да бъде и за 2025-та.

Виж също...

Loading...