В 38 училища в област Перник провериха дали учениците присъстват в учебни часове и се вписват отсъствията в дневниците на паралелките

На 13 март в Областна администрация-Перник бе проведено заседание на Областния координационен цетър, относно извършените дейности и добри практики, съгласно Механизма за обхващане и задържане на деца и ученици през I срок на учебната 2023/2024 година, както и допълнителни мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици, които са в риск от отпадане. На председателстваното от областния управител Людмил Веселинов заседание присъстваха представители на Регионално управление на образованието-Перник, експерти от Областна администрация-Перник, заместник-кметове на общини, представители на Областна дирекция на МВР-Перник и Регионална здравна-Перник.

На съветът бе представена подробна информация от експерти на Регионално управление на образованието-Перник, от която стана ясно през отчетния период действията на екипите бяха насочени към изясняване на всеки конкретен случай чрез провеждане на разговори по телефон или срещи. Извършени бяха посещения на адрес от екипите за обхват, като предварително се правеше проучване на случая и се предприемаха действия съобразно спецификата му. Участието в обходите на членовете на екипите за обхват бе съобразено с необходимите участници за конкретния случай. В тази връзка са осъществени проверки по отношение предприетите действия от директорите на училища за задържане на учениците в училище. Всяка осъществена проверка е съпроводена с обход за установяване въможността за връщане в образователната система, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Към момента се работи по 14 случаи на ученици, отпаднали от образователната система. Един от акцентите в работата по Механизма е във връзка с осъществяване на текущи проверки в училища по отношение присъствието на учениците в учебни часове и вписването на отсъствията в дневниците на паралелките. В тази връзка са извършени проверки в 38 от 40 училища на територията на област Перник по един, а в някои училища и по-повече пъти.

В хода на срещата бяха набелязани и предоложения за подобряване на дейностите по Механизма. Институциите работят добре и са в постоянно сътрудничество, тъй като образованието е една от приоритетните дейности на институциите от територията на областта.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...