Имоти в землището на трънското село Филиповци, които са негодни за земеделие или възстановяване, ще се продават чрез търг

Два имота частна държавна собственост в земелището на трънското село Филиповци са обявени за продажба чрез търг с тайно наддаване, научи Zapadno.com.

Имотите не са заети със сгради и съоръжения, негодни са за земеделско ползване и са неподлежащи на възстановяване. За тях е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост. Единият имот е с площ 3,312 декара и началната тръжна цена за него е 14 498 лева. Другият имот е с площ 2,167 декара и началната тръжна цена за него е 9 486 лева. Начинът на трайно ползване на двата имота е за стопански двор и се намират покрай пътя за “Драговска махала” в селото.

Търгът ще се проведе само в случай, че най-малко двама кандидати са подали заявления за участие. За провеждане на проданта е издадена заповед от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Виж също...

Loading...