Потребителната кооперация в село Ноевци събира член-кооператорите на годишно отчетено-изборно събрание

Годишно отчетено-изборно събрание ще проведе потребителна кооперация “Самопомощ” в брезнишкото село Ноевци. Събранието е насрочено за 27 март и ще се проведе в сградата на кооперацията. Това става ясно от покана във вестник “Съперник” към членовете.

В проекта за дневен ред на събранието са включени 13 точки. Сред тях са увърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член кооператори и прекратяване на членство, докладване на годишния финансов отчет на кооперацията за 2023 година и разпределяне на печалбата, както и други теми, които ще се разглеждат на събранието.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...