Институции в област Перник ще работят за ограничаване на хроничните незаразни болести чрез координирани подходи и действия

Вчера в конферентната зала на Регионална здравна инспекция-Перник се е провело заседание на Областния програмен съвет за управление на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 година. Програмата има за цел редуциране нивото на общите за хроничните незаразни болести рискови фактори: поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

В състава на Областния програмен съвет влизат представители на Регионална здравна инспекция-Перник, Районна здравноосигурителна каса-Перник, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Български лекарски съюз, Регионално управление на образованието-Перник, Областна администрация-Перник, общинските администрации и Български червен кръст. Основната функция на този съвет е да взема решения по хода на развитието и реализация на отделните дейности на програмата, да внася предложения към различните обществени структури по програмни въпроси.

В хода на заседанието членовете на Областния програмен съвет се обединиха около идеята, че ограничаването на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от хронични незаразни болести, съответно и на тяхното бреме за обществото. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката (превенцията), случваща се чрез общи координирани подходи и действия, каквито ще бъдат реализирани през 2024 година.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...