Читалището на Трън има над 22 хиляди лева собствени приходи за 2023 година, като най-много са от възстановена електрическа енергия от Общината

Годишен финасов отчет и отчет за изразходваните финасови средства на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” в град Трън за 2023 година предстои да бъдат разгледани от трънските общински съветници на предстоящо редовно заседание, видя Zapadno.com.

През периода от 1 януари до 31 декември 2023 година читалището на Трън е реализирало приходи на стойност 271 305 лева. Източниците на тези приходи са от субсидия от държавния бюджет (246 449 лева) и собствени приходи. Собствените приходи включват такси от билети за интернет услуги, копирни услуги и други (1 197 лева), членски внос (173 лева), други такси от ползване на зали и други (940 лева). Към приходите са и възстановената електрическа енергия от Община Трън (20 404 лева). Наличните средства прехвърлени от предходен период са 2 142 лева, става ясно от обяснителна записка към отчета за изразходваните финасови средства.

През миналата година за вода са изразходвани 306 лева и 20 403 лева за електроенергия. За канцеларски и кръжочни материали, които включват консумативи за принтери, тонери, мастила, ксерокопирна хартия, папки, класьори, макети, мъзели, бои, лепила и други, са изразходвани 2 288 лева. Други 4 933 лева са разходите за хигиенни и електрически материали, инструменти и резервни части.

Общо разходите за заплати, хонорари и други са 184 286 лева. В края на периода наличните средства в касата са 642 лева и още 10 520 лева в банка.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...