Системите за тревога в област Перник ще бъдат тествани със съобщения за техническа проверка и акустични сигнали

Тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез задействане на акустични сигнали ще се проведе в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области, както и в областите Видин, Перник и Ямбол, в населени места в 30-километрова зона около атомната електроцентрала “Козлодуй” и интегрираните към системата локални системи за оповестяване. Ще бъде излъчено предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщение на живо за акустичен сигнал “Национален сигнал за тревога” и “Национален сигнал за край на тревога”, както и съобщение за край на техническа проверка, съобщават от Община Брезник.

Тестването ще е в изпълнение на член 37, алинея 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Тренировката ще се проведе на 1 април от 11:00 часа.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...