Това се случва край Брезник: Кал и тиня са изсипани в коритото на река дни преди масови проверки – СНИМКИ

Кал и тиня са изсипани в коритото на реката в брезнишкото село Долни Романци. Наносите са изсипани вследствие на почистване на завирен участък над бента на реката в края на населеното място, предаде репортер на Zapadno.com.

В средата на месец март министърът на околната среда и водите издаде заповед, която задължава регионалните инспекции по околната среда и водите да направят предписания до всички Общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им и за последващо поддържане чистотата на речните легла и прилежащите им територии. От началото на месец април регионалните инспекции по околната среда и водите ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо градоначалниците, отбелязаха от Министерство на околната среда и водите в средата на месеца.

Оказва се, че калта и тинята са от дъното на завирения участък над стената на бента. Калта и тинята са изсипани в коритото на реката и ще бъдат почистени, когато изсъхнат. Причината да не са изсипани извън коритото на реката е, че от наносите се стича вода и където и да се поставят наоколо, ще се разтекат, поясни за Zapadno.com кметският наместник на село Долни Романци Васко Лазаров. Той отбелязва, че завиреният участък не е почистван от 30 години от кал и тиня.

Друго, което прави впечатление е, че около завирения над бента участък част от единия бряг на реката е прокопан. За дейностите, които са извършени в района на реката в село Долни Романци, Регионална инспекция по околната среда и водите-София не е уведомена. В екоинспекцията не е постъпвало и уведомление за инвестиционно предложение, поради което няма издадено становище.

При извършване на горецитираните дейности, възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – Министерство на околната среда и водите/Регионална инспекция по околната среда и водите, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение. Съгласно параграф 1, точка 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда “Инвестиционно предложение” е предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми, както и друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми, поясниха за Zapadno.com от пресцентъра на Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

В близост до района с бента, край пътя за село Горни Романци, на черен път за имоти на собственици е изсипана оборска тор. Купчините с тор ще бъдат изчистени, каза още за Zapadno.com кметският наместник на село Долни Романци Васко Лазаров.

Реката извира над село Долни Романци и се влива в една от реките, които протичат през град Брезник.

Разгледайте снимки от калта и тинята в реката на Долни Романци, прокопания бряг и натрупаната тор на черен път, водещ към имоти:

Виж също...

Loading...