Дузина домакинства в Брезник, Трън и трънското село Лева река ще бъдат изследвани за доходите и условията на живот през 2024 година

12 домакинства в общините Брезник и Трън ще бъдат изследвани за доходите и условията на живот през 2024 година, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През периода 25 март – 10 юни Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания-Перник“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 година на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства.За Република България размерът на извадката в панела за 2024 година е около 9 700 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. В периода 25 март – 10 юни 168 домакинства на територията на област Перник ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите, поясниха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания-Перник“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро-Югозапад към Националния статистически институт. В общините Брезник и Трън ще бъдат посетени 12 домакинства. Изследвани ще бъдат 3 домакинства в трънското село Лева река и още 3 в град Трън. В община Брезник ще бъдат анкетирани 6 домакинства, които са в града.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...