Трънски ученици гледаха в съда филм за проблеми при ползване на социални мрежи от деца и възрастни хора

На 19 март в Съдебната палата в Трън изпълняващият функцията председател на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов представи пред учениците от X клас на средно училище „Гео Милев“ четвърта, пета и шеста тема, които бяха обединени в една лекция, съгласно утвърден график по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съобщиха от съдебната институция.

На лекцията беше разгледана темата „Що е гражданско правосъдие. Договорни отношения. Видове договори“. Тя бе посветена на гражданското правосъдие. На учениците се разясниха договорните отношения и бяха разгледани основните видове договори. С петата тема: „Право на собственост и други вещни права. Защита при нарушаването им.“ се разгледа правото на собственост. На учениците бе разяснено, че вещното право урежда обществените отношения по повод собствеността и нейното придобиване, държане, владеене, ползване, както и разпореждането с нея. Бяха разяснени конституционно залегнали права и това, че правото на собственост е сложно субективно право. Правото на собственост съдържа и включва три правомощия: правомощие владение, правомощие ползване и правомощие разпореждане. Разгледани бяха видовете собственост, както и други вещни права. Бяха посочени и средствата за защита при нарушаване на вещните права. На учениците бе представен филмът „Затворът на Разума“, в който са посочени и анализирани проблеми относно ползване на социални мрежи от деца и възрастни хора.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...