Изменят Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, промените засягат и хората, които събират диворастящи гъби и плодове

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се премахват нормативните изисквания за представяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или за така наречената “вдовишка добавка”, както и към заявлението за изплащане на неполучени от наследодателя пенсии. Документите, издавани от Общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ще се изискват служебно, съобщиха от правителствената информационна служба.

С допълнение в наредбата се регламентира установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

Приети са и промени, с които се урежда процедурата за зачитане в рамките на пенсионното производство на действителен осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата по член 1, точка 1, 2 и 3 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Виж също...

Loading...