Прокурор А. Борисова-Алексиева, работила в Брезник през 2005 – 2006 година, пое ръководството на Окръжна прокуратура-Перник

С решение от 20 март тази година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява  функциите на Висш прокурорски съвет, след проведено явно гласуване и при резултат 9 гласа „за“ и нито нито глас „против“, назначи Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник, съобщиха от пресцентъра на висшия орган.

Тя има над 25 години юридически стаж и професионалната и кариера започва на 1 февруари 1999 година като следовател в Окръжна следствена служба-Перник. В периода от 20 октомври 2005 година до 1 юни 2006 година е прокурор в Районна прокуратура-Брезник. В периода от 1 юни 2006 година до 5 юни 2020 година е прокурор в Районна прокуратура-Перник, била е заместник-районен прокурор от 26 март 2007 година до 13 март 2015 година и районен прокурор в периода от 5 юни 2015 година до 5 юни 2020 година. През 2021 година започва втория си мандат на административен ръководител на органа, а длъжността заема до 25 юли 2022 година, когато след участие в конкурс е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник.

Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът сподели, че сред мотивите за заемане на длъжността са натрупания управленски опит, познаването в детайли на процесите, на личните и професионалните качества на магистратите и служителите от съдебния район, както и убедеността, че може да допринесе за развитието и утвърждаването на Окръжна прокуратура – Перник като един от водещите органи на съдебната власт в страната. Според прокурор Алексиева спецификата на региона определя като приоритетни мерките за противодействие на битовата престъпност, престъпленията, свързани с разпространението на наркотици и корупционните престъпления.

В концепцията си за стратегическо управление прокурор Алексиева залага на приемственост и надграждане на постигнатите резултати и определя следните приоритети: съкращаване продължителността на разследването в досъдебната фаза и повишаване качеството на разследване; приоритетна работа на прокурорите по досъдебните производства с продължителност на разследването над две-три години и намаляване техния брой до минимум; постоянно подобряване качеството на прокурорските актове, с цел запазване на минималния брой върнати от съда дела за доразследване и оправдателни присъди; постигане на равномерно разпределение на преписки и дела и изравняване на натовареността на прокурорите и на следователите. Предвидени са мерки за засилване на разяснителната и превантивна дейност сред подрастващите, за изграждане на добрите нрави и отговорност за спазване на закона и добрите морални и правни норми.

С друго решение от 3 април Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет преназначи, на основание член 169, алинея 5 от Закона за съдебната власт, изпълняващата функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Перник Галина Антова на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник, считано от датата на встъпване на Аделина Борисова-Алексиева в длъжност „административен ръководител-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Перник.

Снимка: прокуратура – пресцентър (архив)

Виж също...

Loading...