Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са се увеличили в края на 2023 година и достигат 28,5 хиляди

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2023 година нарастват спрямо края на септември 2023 година с 0,6 % и достигат 28,5 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,3 и 14,1 %. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6 % (до 7,8 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2,9  (до 21 хиляди).

В края на декември 2023 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0,6 % в сравнение с края на декември 2022 година. През четвъртото тримесечие на 2023 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2023 година с 8,4 %, като достига 1 684 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 920 лева, а за частния – 1 596 лева. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 13,6 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12,5 %, а в частния – с 13,6 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...