Ремонтите в Брезник ще продължат: На 7 улици ще се реконструират водопроводите, а други две ще бъдат обновени с нови улични платна и тротоари

За 9 улици в град Брезник общинската администрация е депозирала пред обществеността и Регионална инспекция по околната среда и водите-София инвестиционни предложения, видя Zapadno.com.

В обхвата на дейностите са улиците “Нестор Петров”, “Йордан Милев”, “Христо Ботев”, “Андрей Михайлов”, “Елена Георгиева”, “Борис Антов”, “Шипка”,”Цвета Лумбарова” и “Енчо Николов”. По две от улиците са предвидени цялостна реконструкция на уличното платно включително и прилежащите тротоари. Това са “Нестор Петров” и “Йордан Милев”.

За улиците “Христо Ботев” и “Андрей Михайлов” Общината предвижда реконструкция на ВиК мрежите. Намерението за останалите 5 улици (“Елена Георгиева”, “Борис Антов”, “Шипка”, “Цвета Лумбарова” и “Енчо Николов”) е да се реконструират водопроводите. Водопроводите от етернитови и стоманени тръби са в голям процент от общата дължина на мрежата, като средната им възраст на полагане е приблизително 50 години. Основният проблем при експлоатацията са честите аварии вследствие загубата на физическа якост и постоянните течове от връзките по причина на изгубили еластичността си уплътнители, уточняват от Община Брезник.

Преди започване на строителството, задължително ще се извикат представители на експлоатационните дружества за потвърждаване местоположението или наличието на комуникации по трасето, поясняват от общинската администрация.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...