Търсят кой да почиства електропровод през Брезнишко и Трънско от дървета, клони и храсти за срок от 2 години

За почистване на сервитутните зони за въздушна линия с напрежение 110 киловолта “Ерма” се търси изпълнител. Дейностите са част от обществена поръчка, разделена на обособени позиции с още въздушни линии, която Мрежови експлоатационен район-София област е обявил, видя Zapadno.com.

Сервитутните зони засягат поземлени имоти в горски и извън горски (урбанизирани, земеделски, защитени, нарушени територии за възстановяване) територии на електропроводите от преносната мрежа на Република България.

Въздушна линия “Ерма”, която в момента се реконструира, започва от подстанция „Брезник“ до границата с Република Сърбия. Електропроводът е въведен в експлоатация през 1951 година. Участъкът от трасето изцяло преминава през земи с равнинен и планински характер.

За почистването на електропровода ще трябва да се отстранява дървесната и храстова растителност в сервитутната зона (просека) чрез ръчен и/или машинен способ. Срокът на договора за почистване ще е две години от подписване му. Почистването ще трябва да се извършва след издаване на позволителни за сеч от съответните институции.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...