Модернизират детската градина в Брезник за над 1 милион лева с цел високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулевото потребление

Модернизация на образователната среда в детска градина “Брезица” в град Брезник предстои да бъде извършена. За целта Община Брезник търси фирма-изпълнител на дейности, заложени в обществена поръчка, предаде репортер на Zapadno.com.

Целта на модернизацията е постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулевото потребление на енергия. За изпълнение на инвестиционния проект е издадено разрешение за строеж № 14 от 20 март 2023 година на главния архитект на Община Брезник.

Предвидено е да се извърши реконструкция на цялата сграда. Топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограми, топлоизилация на покрив, топлоизилация на под, модернизация на системата за отопление, модернизация на системата за осветление, изграждане на инсталация на оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, мълниезащитна инсталация и други дейности.

Прогнозната стойност е 957 977 лева и 89 стотинки без включен ДДС или 1 149 573 лева и 47 стотинки с ДДС.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...