Залесяват с нови дървета райони в брезнишките села Долна Секирна, Горна Секирна, Бабица и други места из община Брезник

През 2024 година са предвидени залесителни дейности в държавни горски територии в подотдели в землищата на брезнишките села Долна Секирна, Горна Секирна, Бабица и други райони на община Брезник. Това каза пред репортер на Zapadno.com директорът на “Държавно горско стопанство-Брезник” е инженер Юлий Сираков.

През последните години засегнати от съхнене и върхов корояд са над 10 хиляди декара гори. Най-засегнат е дървесният вид бял бор, който преди десетилетия е засаждан с цел да спира ерозията на почвата. “Виждайки промените в климатичните условия, които така или иначе идват климатични промени. Гората е една сложна екосистема, която в момента единствено тя противодейства на климатичните промени. Тя е буферът, тя е тази екосистема, която смекчи удара от резките промени. Тъй като през последните 30 – 40 години залесяванията на горите в региона са били основно от бял бор. Основно те са нападнати и са изсъхнали от върховия корояд. Към момента “Държавно горско стопанство-Брезник” предвижда само залесявания, основно с широколистни дървета и най-вече с черен бор”, каза инженер Юлий Сираков. Той отбеляза, че естественият ареал за черния бор е на надморска височина 800 – 900 метра.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър (архив)

Виж също...

Loading...