Компенсират разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и други с около 30 милиона лева

Крайни потребители на електрическа енергия, сред които детски градини, ясли, училища, читалища, храмове, спортни школи и други, изброени в параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, ще бъдат компенсирани за енергийните си разходи за периода 1 януари 2024 година – 30 юни 2024 година. Това предвижда специално разработената за това програма, приета от Министерския съвет на днешното му заседание. В момента тези клиенти купуват електрическата енергия по борсови цени, съобщиха от правителствената информационна служба.

Приетата програма допълва вече предприетите други временни мерки на национално равнище за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар. Компенсацията ще се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за съответния месец и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия ценови период. Компенсацията ще се предоставя чрез доставчиците, с които крайните клиенти имат сключен договор за покупка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по съответната фактура.

Необходимите финансови средства по програмата в размер на около 30 милиона лева са осигурени от целевите вноски на задължените лица във фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Решението влиза в сила от 1 януари 2024 година и ще се прилага до 30 юни 2024 година, когато изтича настоящият регулаторен период.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...