Домакинство в Трън ще бъде анкетирано за използването на интернет, електронна търговия и други въпроси, свързани с информационните и комуникационните технологии

В област Перник ще бъдат анкетирани 90 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години по линия на използването на информационни и комуникационни технологии през 2024 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През периода април – юни Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на информационни и комуникационни технологии в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно управление, електронна търговия и други, както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания-Перник“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро-Югозапад. В община Трън ще бъде изследвано едно домакинство, което е в града, поясниха за Zapadno.com от отдел „Статистически изследвания-Перник“.

По данни на същото проучване, проведено в област Перник за 2023 година, 90,2 % от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 89,4 % от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Жените в областта са по-активни от мъжете, като 92,8 % от тях използват редовно интернет, при 85,9 % за мъжете.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...