За парични обезщетения за безработица няма да трябва представяне на определени документи, които ще се събират по служебен ред

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. С измененията се намалява административната тежест и се разширяват възможностите гражданите да ползват електронни административни услуги, съобщиха от правителствената информационна служба.

С предложените промени се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. В тази връзка при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице се премахва изискването за представяне на удостоверение за наследници.

С промените се регламентира възможността заявление за отпускане на обезщетение за безработица да се подава по електронен път с персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите. В момента това е възможно само с персонален идентификационен код от Националния осигурителен институт.

Виж също...

Loading...