Инспекторите по труда в област Перник установиха 600 нарушения при 153 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

153 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са извършили през месец март на територията на област Перник инспекторите от дирекция “Инспекция по труда”, пише вестник “Съперник”.

От тях 88 са свързани с контрола по спазването на законодателните изисквания във връзка с полагане на труд от чужденци – граждани на трети държави, на територията на България. В тази връзка обект на проверките са били командироването и изпращането на работници в рамките на предоставяне на услуги, както и регистрационни режими и дейност на посреднически фирми. 35 от проверките са по отношение на контрола по спазването на законодателните изисквания по организацията на здравословни и безопасни условия на труд. 23 са свързани с контрола по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни дейности.

В резултат на упражнения контрол през март трудовите инспектори са установили 600 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са тези, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – 330.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...