В последните 3 месеца на миналата година в област Перник са въведени в експлоатация над 40 жилищни сгради със 78 жилища в тях

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 година е 43, със 78 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година сградите запазват броя си, а жилищата в тях намаляват с 45 или с 36,6 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 година със стоманобетонна конструкция са 97,7 % и с друга – 2,3 %. В област Перник най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (33,3 %), следват тези с три (20,5 %) и четири стаи (17,9 %), а най-нисък е делът на петстайните жилища – 12,8 %.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 година е 12 025 квадратни метра или с 19,3 % по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 година, жилищната площ намалява с 15,6 % и достига 9 524 квадратни метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 121,2 квадратни метра през четвъртото тримесечие на 2022 година на 154,2 квадратни метра през същото тримесечие на 2023 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...