Държавните горски територии в обхвата на “Държавно горско стопанство-Брезник” ще бъдат инвентаризирани

Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, ловно-стопански план, план за дейностите по опазване от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на “Държавно горско стопанство-Брезник” са предвидени за възлагане чрез обществена поръчка, предаде репортер на Zapadno.com.

Инвентаризация на горските територии в отделните горски териториални единици се извършва през 10 години и е със срок на действие до утвърждаване на следващата. В случаи на природни бедствия може да бъде проведена извънредна инвентаризация на цялата горска териториална единица или на част от нея за сметка на държавния бюджет, гласи Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии.

Прогнозата стойност за инвентаризацията на горските територии и другите дейности е 269 997 лева и 6 стотинки без включен ДДС. Теренно-проучвателни работи са сред дейностите, които трябва да се извършат.

Общата площ на териториално поделение “Държавно горско стопанство-Брезник” е 13 717,1 хектара.

Виж също...

Loading...