Област Перник оглавява отрицателни показатели за раждаемост и сключени граждански бракове през 2023 година, наблюдава се и високо намаление на населението в региона

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2023 година е 6 445 481 души. В сравнение с предходната година населението е намалява с 2 229 души, или с 0,03 %. През 2023 година в страната са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 57 197 (99,5 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 601 деца, или с 1,1 %. Броят на умрелите през 2023 година е 101 006 души и спрямо предходната година намалява със 17 808, съобщиха от Националния статистически институт.

Към края на миналата година населението на област Перник наброява 111 032 души и в сравнение с 2022 година е намаляло със 714 човека. Област Перник е сред регионите в страната с най-ниска раждаемост за 2023 година или 6,4 промила. По показателят за сключени граждански бракове областта е с най-нисък коефициент на брачност – 2,4 промила.

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16,2 промила, следвана от областите Габрово – минус 15,1 промила и Монтана, Перник и Кюстендил – по минус 13,8 промила. В тринадесет области населението намалява с над 10 на 1 000 души.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...