Конкурс за директор на Областно пътно управление-Перник обявиха от Пътната агенция, заплатата за ръководния пост достига 3 400 лева

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ в Областно пътно управление-Перник е обявен от Агенция “Пътна инфраструктура” в началото на месец април, видя Zapadno.com.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 4 години професионален опит, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията и/или придобит III младши ранг.

При назначаване, индивидуалният размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лева до 3 400 лева, съгласно член 67, алинея 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана, става ясно от обявата за длъжността.

Сред задълженията на директора на Областно пътно управление-Перник са осъществяване на взаимодействието на Агенция “Пътна инфраструктура” с областната и общинските администрации, да ръководи, организира и контролира инвестиционната дейност, проектирането, ремонтните дейности и офертирането на строителните обекти, техническата документация по експлоатацията, както и други функции.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмена разработка и интервю. Срокът за подаване на документи е бил 10 дни и е изтекъл. Предстои обявяване на списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса.

Областното пътно управление изпълнява функции, свързани с управлението на републиканските пътища в област Перник. Републиканската пътна мрежа в област Перник е с обща дължина 574 километра и 354 метра, от които 32 километра и 552 метра автомагистрали, 62 километра и 326 метра първокласни пътища, 65 километра и 788 метра второкласни пътища и 395 километра и 908 метра третокласни пътища. Пътните връзки са с обща дължина 17 километра и 780 метра.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...