В първите 3 месеца на годината в област Перник са издадени разрешителни за строеж на 106 сгради с обща разгъната застроена площ 29 755 квадратни метра

През първото тримесечие на 2024 година местните администрации в страната са издали разрешителни за строеж на 1 823 жилищни сгради с 10 487 жилища в тях, на 27 административни сгради/офиси и на 1 094 други сгради. Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 4,3 % в сравнение с първото тримесечие на 2023 година. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 42,1 и 5,7 %, съобщиха от Националния статистически институт.

В област Перник са издадени разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради със 154 жилища в тях и обща разгъната застроена площ 24 883 квадратни метра. За тримесечието в региона са издадени разрешителни за строеж и на 30 други сгради с обща разгъната застроена площ 4 872 квадратни метра.

През първите 3 месеца на годината в областта е започнато строителството на 24 нови жилищни сгради със 75 жилища в тях и обща разгъната застроена площ 11 600 квадратни метра. На други 5 сгради с обща площ 443 квадратни метра също е започнало строителството.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...